2010/05/29

Portes ouvertes à/Open house in/Öppet hus i Belleville

Sylvie Poulain devant ses photos/in front of her work/framför några av sina bilder

Des jeunes visiteurs et la série Le Voyage immobile à droite/Young visitors and the series Le Voyage immobile to the right/Unga besökare och serien Le Voyage immobile till höger

Photos de/Photos by/Foton av Sylvie

Le drapeau qu'on trouve devant tous les ateliers ouverts/The flag announcing each open artists studio/Flaggan som hjälper en att hitta till de öppna ateljéerna

Ce week-end, c'est la 21e édition des Portes Ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, et c'est l'occasion d'y faire un tour pour mieux connaître les nombreux talents de ce quartier de Paris.
Vendredi soir, je me suis donc trouvée dans l'atelier de Sylvie Poulain, dans la charmante rue Mouzaïa, pour admirer ses photos et boire un verre avec ses amis. 
En regardant son travail, on aurait pu croire que ce sont des photomontages, mais Sylvie pose malicieusement des petits miroirs un peu partout et laisse le ciel s'incruster dans la terre, un arbre dans la mer, des cheveux sur un dos… C'est un vrai démarche d'artiste, avec une cohérence exemplaire, pleine d'invention et de personnalité. 4, rue de Mouzaïa, 75019 Paris. Jusqu'au 31 mai 2010

This week-end, there is the 21st edition of Portes Ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, and it's a great opportunity to go around and get to know all the talents you find in this Parisian neighbourhood.
Friday night, I therefore found myself at the studio of Sylvie Poulain, in the charming street of Mouzaïa, to admire her work and have a glass with her friends.
When you take a look at her work, you could believe that it's the result of image post processing, but instead, Sylvie cleverly puts little mirrors just about everywhere and lets the sky blend with the ground, a tree with the sea, the hair with the skin of a back… It's an artist's approach, with a clear consistency, full of invention and personality. 4, rue de Mouzaïa, 75019 Paris. Until May, 31, 2010

Den här helgen, är det dags för den 21a upplagan av Portes Ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, och det är ett bra tillfälle att ta en vända för att stifta närmare bekantskap med de många talanger som håller till i den här delen av Paris.
Fredag kväll, befann jag mig sålunda i Sylvie Poulains ateljé, på den charmerande rue Mouzaïa, för att beundra henne bilder och ta ett glas med några av hennes vänner.
Då man betraktar hennes foton, skulle man kunna tro att det handlar om fotomontage, men Sylvie placerar på ett fyndigt vis små speglar lite överallt, och låter på så sätt himlen blanda sig med jorden, ett träd växa i havet, hår smälta in med huden på en rygg… Det är ett konstnärligt tillvägagångsätt,  genomtänkt och konsekvent, fyllt av uppfinnarglädje och personlighet. 4, rue de Mouzaïa, 75019 Paris. T.o.m 31 maj 2010

2010/05/27

Weekend à Bruxelles/in Brussels/i Bryssel

Le week end dernier je suis partie faire un tour à Bruxelles chez ma copine belge, Caro. On a passé des superbs moments : le Zinneke Parade, ou les participants portent des costumes fabriqués à partir de "récup", le piknik elektronik sur les bords du canal du Bruxelles, ainsi qu'une visite dans une très belle ville flamande, Gand. Et pleine d'autres choses. 
Ce fut aussi l'occasion de tester mon nouvel appareil, le Ricoh GXR. Vous voyez le résultat ci-dessus.

Last weekend I took the train to Bruxelles to see my belgian friend, Caro. We had a great time: we saw the Zinneke Parade, where the costumes worn by the participants are made from recycled waste, we went to the piknik elektronik along the canal in Bruxelles, and we made a visit to a beautiful flamish town, Gent. And lots and lots of other stuff. 
It was also a good opportunity to test my new camera, the Ricoh GXR. You can see the result above.

I pingsthelgen tog jag tåget till Bryssel för att hälsa på min belgiska vän, Caro. Det blev massor av kul: Vi såg Zinneke Paraden, där deltagarnas dräkter är tillverkade utifrån återanvända material, vi var på piknik elektronik som för dagen gästade stranden vid Bryssels kanal, och vi gjorde en utflykt till den vackra flamlänska staden Gent. Och en massa annat.
Det var också ett bra tillfälle att testa min nya kompaktkamera, Ricoh GXR. Du kan se resultatet här ovan.

2010/05/21

Portfolio night one

David talking about his photos/parle de ses photos/berättar om sina bilder

Séverine's photos showing on the screen/Les photos de Séverine sur l'écran/Séverines bilder på vita duken

One of my photos/Une de mes photos/En av mina bilder

Séverine showing her photos/montre ses photos/visar sina bilder

Last night, four people from the Creative professionals in Paris Meetup Group got together for our first portfolio night. Laura had invited David, Séverine and me (as well as four other people who never showed up) to her place for some wine, snacks and a chance to show our work to each other. Since we are all into photography, we had lots in common and it was a very nice evening all in all. But it would be cool, too, if other type of creative work found it's way to her cozy apartment for a broader discussion about art and design. The next portfolio night will take place on July 1st. You can sign up for it here.

Hier soir, on était quatre personnes du Creative professionals in Paris Meetup Group à participer dans le premier portfolio night. Laura avait invité David, Séverine et moi (ainsi que quatre d'autres gens qui ne sont jamais venus) chez elle pour un verre, quelques snacks et la possibilité de montrer notre travail les uns aux autres. Comme on fait tous de la photo, on avait pleines de choses à se raconter et la soirée fut très réussie. Mais cela serait intéressant également, si d'autres types d'activités trouvaient leur chemin chez cette fille sympa pour pouvoir discuter plus largement sur l'art et le design. Le prochain rendez-vous aura lieu le 1er juillet. Si vous voulez venir, c'est ici.

Igår kväll var vi fyra personer från Creative professionals in Paris Meetup Group som träffades för vår första portfolio night. Laura hade bjudit in David, Séverine och mig (samt fyra andra personer som aldrig dök upp) för ett glas vin, lite tilltugg och möjligheten att visa upp vårt arbete för varandra. Eftersom vi alla håller på med foto, hade vi mycket gemensamt och det blev absolut en trevlig kväll. Men det skulle också vara intressant, om andra kreativa aktiviteter hittade vägen dit, så att det kunde bli en bredare diskussion om konst och design. Nästa portfolio-kväll äger rum den 1 juli. Om man vill komma, kan man anmäla sig här.

2010/05/18

L'humain malgré tout/Human despite all/Mänsklig trots allt

Ruben Brulat devant ses œuvres/in front of his work/framför två av sina verk

 Vernissage à la/Opening at the/Vernissage på Galérie Chambres avec vues

De Ruben Brulat, on pourrait dire, que c'est un jeune artiste talentueux. Mais n'est-ce pas un peu réducteur ? Ses images ne parlent pas d'âge, par contre ils témoignant d'une grande maturité artistique. D'ailleurs, elles ne parlent pas de sexe non plus, même si Ruben s'impose la nudité dans ses œuvres. "Humain, malgré tout", je lis dans le texte qui accompagne son exposition At the Edge of Brink, actuellement à la Galerie Chambre avec vues. Humain, avant tout, on pourrait aussi dire. Dans la série Immaculate on voit son corps, immobile, allongé dans une ville aseptisée et abandonnée, tandis que dans Primates il se livre aux forces de la nature. Des images très fortes sur la fragilité humaine, face à son environnement. Une expo qui vaut largement le détour pour la qualité de la réalisation ainsi que la présentation impeccable, mais avant tout pour le talent de l'artiste, tout court. Jusqu'au 3 juillet 2010

You could say that Ruben Brulat, is a young artist full of talent. But isn't that a little simplistic ? His photos don't speak of age, but they speak of a big artistic maturity. They're not gender based either, even though Ruben is nude in his pictures. "Humain, malgré tout" (Human despite all), I read from a text on the wall at his exhibition At the Edge of Brink, now showing at the Galerie Chambre avec vues. Human, above all, you could put it as well. In his series Immaculate, you see his body, motionless, lying in a sterile and abandoned city, while in Primates, he's left to the powers of nature. Strong images of human frailty, opposing it's environment. An exhibition worth a visit for it's technical as well as presentational qualities but most of all, for the talent of the artist. Until 3 July 2010

Man skulle kunna säga att Ruben Brulat, är en ung, talangfull konstfotograf. Men är inte det lite väl förenklat? Hans bilder handlar inte om ålder, däremot vittnar de om en stor konstnärlig mognad. Inte heller handlar det om kön, även om Ruben ålägger sig själv att posera naken i sina verk. "Humain, malgré tout" (Mänsklig, trots allt), läser jag i texten på väggen till hans utställning At the Edge of Brink, som pågår just nu på Galerie Chambre avec vues. Mänsklig, framför allt, skulle man också kunna uttrycka det. I serien Immaculate finner vi honom orörligt liggande i en avskalad och övergiven stadsmiljö, medan han i Primates överlämnar sin kropp åt naturens krafter. Starka bilder som skildrar mänsklig svaghet då vi utlämnas åt omgivningen. En utställning väl värt ett besök för såväl sina tekniska kvaliteter, den snygga presentationen, men mest av allt, för talangens skull. T.o.m 3 juli 2010

2010/05/12

And the winner is…/Et la gagnante est…/Och vinnaren är…


Je suis à la fois fière et heureuse d'annoncer que ma photo "Des roues et des ailes" a obtenu le premier prix dans le concours Ricoh "Ce que voit l'œil". Le prix est un appareil photo Ricoh GXR avec deux objectif interchangables : un 50 mm macro et un zoom 24-72 mm. Youpiee!

I'm happy and proud to announce that my photo "Wings and wheels" has won first prize in the Ricoh contest "Ce que voit l'œil" (What captures the eye). The price is a Ricoh GXR camera with two lenses : one 50 mm macro and a 24-72 mm zoom. Youpiee!

Jag är glad och stolt att kunna berätta att min bild "Vingar och hjul" har vunnit första pris i kameratillverkaren Ricohs tävling "Ce que voit l'œil" (Vad ögat ser). Priset är en Ricoh GXR kamera med två tillhörande objektiv: ett 50 mm makro och en 24-72 mm zoom. Hurra!

2010/05/10

Fotonovelas

Cette semaine, j’ai eu un grand coup de cœur pour l’exposition Fotonovelas extension à la Galerie Polaris, avec les images du photographe mexicain Antonio Caballero. Voici trois raisons pour aller la voir :
Un parcours artistique original Même s’il était considéré le plus grand photographe de fotonovelas (roman photo) dans les années 60 et 70 au Mexique, cela n’était pour Antonio Caballero qu’une occupation alimentaire — jusqu’à ce qu’on lui propose d’exposer dans une galerie d’art trente ans plus tard ! Cet artiste qui s’ignorait est aujourd’hui à sa deuxième exposition parisienne, avec des tirages en grand format qui mettent en évidence la qualité exceptionnelle de ses prises de vue.
L’œil d’avant-garde Des cadrages audacieux et des compositions très en avance pour son époque fait que l’on compare aujourd’hui son œuvre aux film stills de Cindy Sherman ainsi que les mises en scène du photographe Jeff Wall.
Des plans cinématographiques Sorties de leur contexte original, les photos d’Antonio Caballero font plus penser aux scènes dans des films d’Antonioni ou de Truffaut, qu’un roman photo. Même sans le texte accompagnant, la narration fonctionne, et cela dans des décors et avec des costumes tous dignes d’un magazine de mode ! Jusqu’au 29 mai

Si vous voulez rester dans l’univers de la mise en scène, profitez de votre présence dans le quartier pour aller voir l’exposition Action! à la Polka Galerie. On y trouve, entre autre, des photos du making of des plus grands films, vus par Mary Ellen Mark, Willy Rizzo, Stefano de Luigi… Jusqu’au 22 maiThis week, my favourite gallery show is the Fotonovelas extension at the Galerie Polaris hosting work by mexican photographer Antonio Caballero. Here are three good reasons to go see it:
The development of his art Even though considered the biggest photographer of fotonovelas (photo novels) in Mexico in the 60s and 70s, for Antonio Caballero it was just a way to earn his living — until thirty years later, when he got an offer to expose his photos in a gallery ! This is the second parisian show for a photographer formerly unaware of the artistic dimension in his work, with large format prints that really shows off their exceptional technical and visual quality.
His avant-garde view
Bold crops and compositions way ahead of their time is the reason his work is today compared to the Cindy Sherman film stills as well as the staged photos by Jeff Wall.
A cinematographic touch Taken out of their original context, the photos of Antonio Caballero seem closer to scenes from a movie by Antonioni or Truffaut, than those of a photo novel. Even without text, the narration works very well, and this on a set and with costumes worthy those of a fashion magazine ! Until May 29

If you want to keep a foot in the world of the stage, without changing neighborhood, why not go and see the show Action! at the Polka Galerie? You’ll find, amongst others, behind the scenes photos from some of the biggest moments in cinema history, by Mary Ellen Mark, Willy Rizzo, Stefano de Luigi… Until May 22Den här veckans favoritutställning är Fotonovelas extensionGalerie Polaris, med den mexikanske fotografen Antonio Caballeros bilder. Här är tre anledningar att gå och se den:
Ett ovanligt konstnärsöde Även om han ansågs vara den störste fotografen av fotonovelas (bildnoveller) i Mexiko under 60- och 70-talet, var detta inte för Antonio Caballero något annat än ett sätt att tjäna sitt levebröd — tills han fick förslaget att ställa ut i ett konstgalleri trettio år senare! Och trots att han länge varit omedveten om sin konstnärliga potential, är han nu inne på sin andra utställning i Paris, med printar i storformat som vittnar om den höga kvalitetsnivån på hans bilder.
Före sin tid De djärva beskärningarna och kompositionerna som känns långt före sin tid, gör att man idag jämför hans verk med såväl Cindy Shermans film stills som med fotografen Jeff Wall iscensatta bilder.
Cinematografisk känsla Tagna ur sitt originalsammanhang, tycks Antonio Caballeros bilder snarare komma från en film av Antonioni eller Truffaut, än från en fotonovell. Även utan tillhörande text, fungerar berättandet utmärkt, och detta i en dekor och med kläder som hämtade från ett modemagasin! T.o.m. 29 maj

Om ni vill stanna i scenkonstens värld, utan att för den skull byta kvarter, ska ni gå och se utställningen Action!Polka Galerie. Här finner man, bland annat, fotografier från inspelningarna av en rad filmklassiker, tagna av kända namn såsom Mary Ellen Mark, Willy Rizzo, Stefano de Luigi… T.o.m 22 maj


2010/05/04

Une femme française en orient/A french woman in the orient/En fransk kvinna i orienten

Les photos de Flore/Photos by Flore/Flores fotografier

Le beau livre d'or/The beautiful guest book/Den vackra gästboken


Quelle foule !/What a crowd!/Vilken tillströmning!

Un des vernissages les plus visités ce printemps ? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est clair qu'il y avait un monde fou à la galerie Demi-teinte ce soir.
Cette petite espace dans le 9e arrondissement (qui propose aussi des services de laboratoire) expose en ce moment Flore, une photographe d'un fort originalité, qui nous emmène en voyage à l'orient. Les motifs sont envoûtants — des silhouettes sombres en djellaba, des palmiers solitaires, des chats blancs…
On trouve ici des tirages argentiques réalisés par l'artiste, sur du très beau papier, avec des noirs veloutés et des demi-teintes d'un douceur inouï. Il y a aussi des polaroids en camaïeux de pastels, presque comme des petites aquarelles.
Allez-y faire un tour et laissez votre regard s'élargir au pays de mille et une nuits. Jusqu'au 5 juin.

One of the most crowded openings this spring? I couldn't tell, but there sure was a lot of people at the  Demi-teinte gallery tonight.
This small exhibition space in the 9th arrondissement (who also offers high-end darkroom services) is at the moment showing the work of Flore, a very artistic photographer, who takes us with her on a journey to the Orient. The motives are enchanting — dark silouettes in djellaba, lonely palmtrees, white cats…
The exhibited work consists of prints crafted by the artist herself, on beautiful paper, with velvety blacks and halftones smooth as silk. There are also polaroids in pastel colors, almost like little watercolor paintings.
Get there and let your gaze take you on a trip to the world of a thousand and one nights. Until 5 june. 

En av de mest välbesökta vernissagerna den här våren? Svårt att svara på, men helt klart var det mycket folk på galleriet Demi-teinte ikväll.
Den här lilla utställningsytan i nionde arrondissemanget (som också erbjuder mörkrumsarbete av hög kvalitet) visar för tillfället bilder av Flore, en konstfotograf, som tar med oss på en resa till Orienten. Motiven känns förtrollande — mörka silhuetter i djellaba, ensamma palmer, vita katter…
De utställda verken består av kopior framtagna av konstnären själv, på ett vackert papper, med sammetslik svärta och en gråskala i silkeslena halvtoner. Här finns också polaroider i pastellfärger, nästan som små akvarellmålningar. 
Gör ett besök och låt blicken svepas iväg till landet med tusen och en natt. T.o.m. 5 juni.

2010/05/02

Sortie photo à trois/Three on a photowalk/Tre på fotoäventyr

Christophe et Wilfried on/sur le/på Pont des Arts

Moi dans le feu de l'action/Me shooting/Jag plåtar (photo/foto: TOF)

Hier après-midi, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance "en vrai" de deux amis Flickriens : Wilfried aka R e d o x et Christophe aka TOF, lors d'une balade photo.
Comme la lumière était au début un peu plate, on a traversé plusieurs arrondissements, tout en échangeant des astuces et des approches photographiques, mais sans vraiment trouver l'inspiration. (Sur notre chemin, on a aussi pris le temps de regarder la fabuleuse expo photo Esprit Nomade sur les grilles de Jardin du Luxembourg.) 
Finalement, à l'heure entre chien et loup, les couleurs sont devenus plus intéressants, et on s'est lancé à faire des photos sur le Pont des Arts et autour du Louvre. Seul bémol, il y avait tellement de touristes, que c'était quasi impossible de faire un cadrage sans au moins deux photographes dedans ! Mais on s'est bien amusé quand même, notamment à la technique rigolo de Christophe de prendre en photo des jolies chaussures de femme
Pour mieux connaître les styles photographiques de ces deux jeunes hommes, allez voir leur site respectif : 200 ISO pour Wilfried et celui de Christophe, Tof photographies

Yesterday I had the pleasure of meeting in real life two of my Flickr contacts : Wilfried aka R e d o x and Christophe aka TOF, during an afternoon photo walk through Paris. 
Since the light was to start with a little dull, we crossed several arrondissements — talking photography and giving out our best tips and tricks — without really finding the right inspiration. 
(On our way, we had a look at the fabulous photo exhibition Esprit Nomade on the fence around the Luxembourg garden.) 
Finally, at dusk, as the colors were getting a little more interesting, we started to shoot at the Pont des Arts and around the Louvre. Only problem, there were so many tourists, you could hardly take a photo without getting at least two photographers in it. But we had great fun anyway, for example while studying Christophe's special technique of photographing women's shoes
To better know the photographic styles of these two young men, take a look at their individual web sites
: 200 ISO for Wilfried and Tof photographies for Christophe.  

Igår eftermiddag, under en fotopromenad genom Paris, hade jag nöjet att få lära känna två av mina kontakter från Flickr: Wilfried aka R e d o x and Christophe aka TOF
Eftersom ljuset till att börja med var väldigt platt och tråkigt, hann vi avverka flera arrondissemang — i det att vi utbytte tips och erfarenheter kring fotograferandet — utan att hitta någon verklig inspiration. (På vägen tog vi oss tid att se den fantastiska utställningen Esprit Nomade som hänger på staketet kring Luxembourg-trädgården.) 
Till slut, i skymningen, blev färgerna äntligen lite mer intressanta, och vi började fotografera på Pont des Arts och runt Louvren. Det enda problemet var det enorma antalet turister, som gjorde att det knappt gick att ta en bild utan att få med minst två fotografer i den. Men vi hade kul i alla fall, bland annat åt Christophes lite speciella teknik att fotografera eleganta damskor
För att fördjupa er i fotostilarna hos de här två unga männen, rekommenderar jag ett besök på deras respektive hemsida :
: 200 ISO för Wilfried och Tof photographies för Christophe.