2010/09/23

A taste of garlic/Un parfum de l'ail/Smaken av vitlök

Karin's kamera has been reviewed on A Taste of Garlic, a blog by a brit named Keith living in Brittany. Fun reading since all that interests him is France and beautiful girls! I think I fit pretty well into that picture, haha.

Karin's kamera est apparue sur A Taste of Garlic, un blog écrit par un anglais nommé Keith qui vit en Bretagne. Lecture amusante, comme il ne parle que de la France et des jolies filles. Ce qui me va plutôt bien, après tout, hihi.

Karin's kamera finns rescenserad på A Taste of Garlic, en blogg författad av en engelsman som heter Keith och bor i Bretagne. Det är underhållande läsning, särskilt som det enda som intresserar honom är Frankrike och vackra flickor. Så jag tycker nog att jag passar rätt bra in i sammahanget, haha.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire